CO2 Neutraal

CO₂- neutraal, MARCO GAS BV GAAT VOOR

GROEN GAS

Marco Gas zet zich in voor een duurzame toekomst. Als vooruitstrevend bedrijf werkt Marco Gas met de Best Beschikbare Technieken, ofwel de meest doeltreffende methodes die technisch en economisch haalbaar zijn om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu vanuit ons bedrijf te voorkomen.

 

We horen u denken, hoe doet Marco Gas dit? Per 1 november 2019 compenseren wij de CO₂ waar wij verantwoordelijk voor zijn door de verkoop van propaan in onze gasflessen. Niet alle CO₂-uitstoot is volledig te reduceren, daarom hebben wij ervoor gekozen om de resterende CO₂-uitstoot te compenseren. Dit doen wij door ‘Carbon Credits’ aan te schaffen. Deze carbon credits investeren wij vervolgens in klimaatprojecten, die dezelfde hoeveelheid CO₂ elders op de wereld reduceren. Op die manier maken wij de aarde weer een beetje groener.

 

Samen met ‘Climate Neutral Group’ werken wij aan een schonere toekomst. Dit doen wij samen met hen door gebruik te maken van de ‘Gold Standard Klimaatprojecten’ die aan de hoogste standaarden en kwaliteitscriteria voldoen. Op die manier levert onze bijdrage ook echt bij in het tegengaan van klimaatverandering.

 

Het project waar Marco Gas haar CO₂-uitstoot mee compenseert is via het duurzame ‘Landfill Gas Energieproject’. In Turkije heeft verstedelijking geleid tot ongecontroleerde afvalstort. Het ontbreken van juiste afvalverwerking is hierbij een van de grote probleemgebieden. Dit klimaatproject zorgt ervoor dat de broeikasgassen die hierbij vrijkomen omgezet worden in groene elektriciteit. Efficiënt gebruik van alle reststromen dus.

Bij ieder aankoop van een met propaan gevulde gasfles vanuit Marco Gas koopt u dus een fles met een groen kraagje.

                              

Contact

Marco Gas BV
Bernhardstraat 25
5761 BH Bakel

Telefoon: 0492 341 647
Fax: 0492 341 619
E-mail: info@marcogas.nl

Openingstijden: 
• Maandag t/m vrijdag: 08:00-17:00
   Gesloten van 12:00-12:30
• Zaterdag: 08:00-15:00
• Zondag: Gesloten

Algemene voorwaarden | Sitemap | Disclaimer

Created by OJO Communications